Arhiva Labinske Komune

Sanirana četiri divlja odlagališta otpada

Završeni su radovi na čišćenju četiri divlja deponija na području Labina o čemu smo nedavno izvještavali. Radi se o četiri lokacije s područja Grada Labina