Oni dolaze

Žol nan je, ne moremo noć to ca išćete
Žol nan je, ne moremo noć to ca išćete