Promjene u rasporedu odvoza miješanog komunalnog otpada i selektivnog otpada: umjesto subotom odvoz radnim danom

Iz komunalnog društva 1. Maj obavještavaju korisnike kojima se odvoz miješanog komunalnog otpada i selektivnog otpada vrši subotom da će se u zimskim mjesecima odvoz vršiti radnim danima prema rasporedu koji je naveden niže u tekstu.

Naime, to se odnosi na Rabac, Ripendu, ulicu Karla Kranjca, potez Marciljani-Markoči, Cere, Santalezi, Stepančići, Županići, Žnjidari i Zulijani. Takav raspored kreće s primjenom od 1. studenog i trajati će do kraja veljače naredne godine.

PONEDJELJAK umjesto subote:

 • Marciljani (Tomažići, Draga, Faraguni, Blaškovići),
 • Veli i Mali Golji,
 • Markoči,
 • Cere (Peučići, Kruljići, Kalafoti),
 • Santalezi,
 • Stepančići,
 • Županići,
 • Žnjidari,
 • Zulijani.

UTORAK umjesto subote:

 • Rabac,
 • ulica Karla Kranjca u Labinu (individualni spremnici).

PETAK  umjesto subote:

 • Ripenda (Kras, Kosi, Verbanci, šoht).

Odvoz selektivnog otpada (plavi i žuti spremnik) također prati te promjene te se neće vršiti subotom već će se vršiti na dan kad i miješani komunalni otpad, tako da naimjenično jedan tjedan se prazni plavi, a jedan tjedan žuti spremnik kao do sada.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

pročitajte još