Marijana Smolić predsjednica Kulturnog vijeća Grada Labina

Nakon provedenog Javnog poziva za isticanje kandidatura za imenovanje članova Kulturnog vijeća Grada Labina, Gradonačelnik Valter Glavičić na koji je pristiglo osam prijava, donio je Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Kulturnog vijeća Grada Labina.

U Kulturno vijeće Grada Labina imenovani su: Marijana Smolić iz Labina, za predsjednicu, Robert Mikuljan, Neda Milenkovski, Toni Juričić i Sanel Isanović za članove.

Predsjednica i članovi Vijeća imenovani su sukladno zakonu o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine br. 83/22.) na rok od četiri godine.

Vijeće u svom radu ima zadaću kontinuirano pratiti i razmatrati stanje u pojedinim područjima umjetničkog i kulturnog stvaralaštva, davati prijedloge za poticanje njihova razvitka i unaprjeđenja, predlagati  ciljeva kulturne politike i mjere za njihovo provođenje, stručne podloge i mišljenja.

Kulturno vijeće između ostalog predlaže kriterije vrednovanja programa i projekata javnih potreba u kulturi od interesa za Grad Labin, stručno vrednuje i ocjenjuje programe i projekte prijavljene na javni poziv za financiranje javnih potreba u kulturi Grada Labina,  te nakon provedenog postupka pristiglih prijava dostavlja upravnom odjelu Grada Labina nadležnom za kulturu svoj prijedlog koji sadrži popis programa i projekata s opisnom ocjenom i predloženim iznosom financijske potpore.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

pročitajte još