Grad Labin poziva na prethodnu raspravu za izmjene I dopune PPUGL i UPU naselja Kapelica

Grad Labin je krajem 2021. godine sklopio ugovor za izradu V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Labina s ovlaštenim izrađivačem tvrtkom PLAN 21 d.o.o. Rijeka i Prvih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Kapelica s ovlaštenim izrađivačem tvrtkom URBANISTICA d.o.o. Zagreb. 

U tijeku je izrada Nacrta prijedloga spomenutih planova. Nositelj izrade planova je Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akta za gradnju. Kako bi već u ovoj fazi uključili i informirali zainteresiranu javnost o izradi Nacrta prijedloga oba plana, a prije službenog upućivanja istih na javnu raspravu, iz grada pozivaju sve zainteresirane u Polivalentnu dvoranu Gradske knjižnice 

  • 19. svibnja 2022. godine u 17:00 sati gdje će predstavnici Grada Labina i Izrađivača Plana prezentirati bitne pokazatelje koji su od utjecaja na izradu Nacrta prijedloga 5. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Labina s posebnim naglaskom na dosad zaprimljene zahtjeve za Izmjenu i dopunu Prostornog plana.
  • 1. lipnja 2022. godine u 17:00 sati gdje će predstavnici Grada Labina i Izrađivača Plana prezentirati bitne pokazatelje koji su od utjecaja na izradu Nacrta prijedloga Prvih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Kapelica s posebnim naglaskom na izmjene u planskim rješenjima u dijelu prometa i na dosad zaprimljene zahtjeve za Izmjenu i dopunu Urbanističkog  plana.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

pročitajte još