Javni natječaj za dodjelu Godišnje nagrade Roberto i Daniela Giannini

Na temelju članka 8. Odluke o Godišnjoj nagradi Roberto i Daniela Giannini (“Službene novine Grada Labina”, broj 17/09., 16/10., 6/11. i 1/12.-pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Labina, dana 28. travnja 2022. godine, raspisuje Javni natječaj za dodjelu Godišnje nagrade Roberto i Daniela Giannini.

Objavljuju se uvjeti i postupak za dodjelu Godišnje nagrade Roberto i Daniela Giannini za 2022. godinu. Pravo natjecanja imaju svi polaznici sveučilišnog preddiplomskog, diplomskog, poslijediplomskog sveučilišnog studija i poslijediplomskog specijalističkog studija s područja Grada Labina upisani na visoka učilišta u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu do 35. godine života.

Prijaviti se može samo znanstvenoistraživački rad. Ne mogu se prijaviti završni radovi sveučilišnog preddiplomskog, diplomskog, poslijediplomskog sveučilišnog studija i poslijediplomskog specijalističkog studija.

Uz prijavu znanstvenoistraživačkog rada dostavlja se kratki životopis i stručna preporuka visokog učilišta na kojem je rad prijavljen.

Prijava znanstvenoistraživačkog rada sa potpunom dokumentacijom dostavlja se u Grad Labin, Povjerenstvu Godišnje nagrade Roberto i Daniela Giannini, Labin, Titov trg 11, najkasnije do 31. svibnja 2022. godine.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Tekst javnog natječaja i pripajaći obrazac preuzmite OVDJE.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

pročitajte još