NA ZNANJE STUDENTIMA I UČENICIMA: Objavljen javni poziv za prijam kandidata u Prometnu jedinicu mladeži Grada Labina za 2022. godinu

Na temelju članka 5. stavka 7. Zakona o sigurnosti prometa na cestama od 13. lipnja 2022. godine, a prema Planu rada Prometne jedinice mladeži Grada Labina za 2022. godinu, pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom Grada Labina dana 15. lipnja 2022. godine objavljuje Javni poziv za prijam kandidata u Prometnu jedinicu mladeži Grada Labina za 2022. godinu.

UVJETI PRIJEMA:

Opći uvjeti koje moraju ispuniti zainteresirani kandidati za rad u Prometnoj jedinici mladeži:

 • Hrvatski državljani
 • Učenici srednje škole koji su navršili 16 godina ili studenti
 • Zdravstvena sposobnost
 • Primjerenost u učenju, ponašanju i radu

Prednost pri zapošljavanju imaju kandidati – učenici / studenti:

 • koji su stipendisti Grada Labina
 • koji su starije godište odnosno imaju veći stupanj naobrazbe (srednja, viša, fakultet),
 • koji su stalno nastanjeni u Gradu Labinu,
 • koji imaju položen vozački ispit bilo koje kategorije.

Dokaze o ispunjavanju uvjeta i dokaze za ostvarivanje prednosti kandidati dostavljaju uz molbu. Uz molbu se prilažu sljedeći obvezni dokazi:

 • preslika osobne iskaznice,
 • potvrda o statusu učenika / studenta
 • potvrda o zdravstvenoj sposobnosti izdanu od liječnika obiteljske/opće medicine (ne starije od 6 mjeseci)
 • kontakt broj telefona / mobitela

Uz molbu se mogu priložiti i sljedeći dokazi:

 • potvrda škole da je podnositelj molbe, učenik ili student, primjeren u učenju i ponašanju,
 • presliku vozačke dozvole.

U molbi obvezno navesti: ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj mobitela, e-mail adresu. Nepotpune molbe se neće razmatrati.

Prijave se podnose u roku od 8 dana od objave Javnog poziva a najkasnije do 23. lipnja 2022. god. putem pošte na adresu Grad Labin, Titov trg 11, 52220 Labin s naznakom “NE OTVARATI – javni poziv za prijam u Prometnu jedinicu mladeži Grada Labina” ili e-mailom na komunalni.odjel@labin.hr

Cjelokupni tekst Poziva preuzmite OVDJE.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

pročitajte još