Od danas pa do 15. rujna na snazi Odluka o privremenoj zabrani građevinskih radova

U razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna na području Grada Labina primjenjuje se Odluka o privremenoj zabrani građevinskih radova („Službene novine Grada Labina“ broj 18/15.).

Zabrana se odnosi na zemljane radove i radove na izgradnji konstrukcije građevine na području: Krajobrazne cjeline – Istarsko priobalje utvrđene Prostornim planom uređenja Grada Labina («Službene novine Grada Labina» broj 15/04., 04/05., 17/07., 09/11. i 01/12.) starogradske jezgre Labina s Titovim trgom, Rialtom te ulicama Aldo Negri, Sveta Katarina i Paolo Sfeci.

ISTARSKO PRIOBALJE – odluka o zabrani

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

pročitajte još