Odluka o rezultatima javnog poziva za dodjelu kompostera

Grad je nedavno raspisao javni poziv o dodjeli kompostera, pa je tako ovih dana donešena i Odluka koji su to građani dobili komposter.

Podnositelji zahtjeva koji su ostvarili pravo na dodjelu kompostera su:

IME I PREZIME ADRESA

1. Dragica Višković, Brdo 9, Labin
2. Valter Zahtila, Marceljani 6D, Labin
3. Đani Kos, Ripenda Kras 20, Labin
4. Ana Glušić, Pazinska 8, Labin
5. Dean Načinović, Katuri 12, Labin
6. Igor Glavičić, Učka 1, Labin
7. Franko Poldrugovac, Marcilnica 10, Labin
8. Josip Perhat, Kapelica 36, Labin
9. Nela Hrvatin, Kapelica 114, Labin
10. Alma Kervatin, Jadranska 10, Rabac
11. Boris Vretenar, Gondolići 20C, Labin
12. Manuela Mikuljan, Učka 1, Labin
13. Zdenko Faraguna, Ripenda Kras 30B, Labin
14. Vladimir Paliska, Ripenda Kras 23A, Labin
15. Barbara Vidmar, Katuri 81, Labin
16. Bogdan Stanković, Kapelica 102H, Labin
17. Kristian Stojić, Gondolići 1, Labin
18. Jadranka Garilović, Presika 165, Labin
19. Bruno Škopac, Salakovci 12, Labin

Komposteri se preuzimaju u dvorištu komunalnog poduzeća 1.Maj d.o.o. Labin na adresi Vinež 81, Labin radnim danom počevši od 28. studenog 2022. do 2. prosinca 2022. godine u vremenu od 8.30 do 14.00 sati.

Komposteri se mogu preuzeti uz predočenje osobne iskaznice osobe koja je temeljem ove Odluke ostvarila pravo na komposter koja prilikom preuzimanja kompostera potpisuje Izjavu o preuzimanju kompostera.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

pročitajte još