Tijana Kocijel nova je predsjednika Mjesnog odbora Kature

Na sjednici vijeća Mjesnog odbora Labin Kature 3. ožujka 2022. godine, dosadašnja predsjednica vijeća Irene Smoković na osobni zahtjev razriješena je dužnosti predsjednice.

Za novu predsjednicu većinom glasova izabrana je dosadašnja članica vijeća Tijana Kocijel. Programske aktivnosti vijeća usmjerene su na rješavanje aktualne problematike na području mjesnog odbora i podizanja opće razine kvalitete životnog prostora, očuvanja i unapređivanja prostora i zaštite okoliša.

Tako je Mjesni odbor Kature nabavio komposter koji je korišten u manifestaciji „Living streets“ u edukativne svrhe. Isti je naknadno postavljen sa informativnom tablom na javnoj površini u ulici Prilaz vetva, te je pripremljen suhi „starter“ materijal za komposter. Također su posađena dva stabla nedugo vježbališta na otvorenom u naselju Kature.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

pročitajte još