Od Savudrije do Brestove more izvrsne kvalitete, na svih 217 mjernih točaka!

Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije je drugo uzorkovanje mora u ovoj godini proveo u periodu od 30. svibnja do 12. lipnja 2022. godine. Ukupno je uzorkovano more na 217 mjernih točaka na plažama od Savudrije do Brestove.

Tijekom uzorkovanja bilježe se temperature zraka i mora pa se temperatura mora kretala od 19,6 ºC do 22,6 ºC, dok se temperatura zraka kretala od 18 ºC do 24 ºC.

Na temelju pojedinačnih rezultata ispitivanja mikrobioloških pokazatelja na svih 217 mjernih točkama ili u 100,00% uzoraka zabilježena je izvrsna kakvoća mora za kupanje.

Sukladno odredbi članka 5. Uredbe, u uzorcima mora određuju se crijevni enterokoki i Escherichia coli, kao mikrobiološki pokazatelji onečišćenja, a tijekom uzorkovanja bilježe se meteorološki uvjeti, temperatura i slanost mora, te vidljivo onečišćenje

More za kupanje se, temeljem rezultata ispitivanja mikrobioloških pokazatelja za pojedinačno uzorkovanje, razvrstava kao izvrsno i obilježava kružnim simbolom na kartografskom prikazu plavom bojom, dobro obilježeno na kartografskom prikazu zelenom bojom i zadovoljavajuće žutom bojom.

Rezultati pojedinačnih ispitivanja objavljeni su na internetskim stranicama putem mrežne aplikacije Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja te su dostupni putem sljedeće poveznice https://vrtlac.izor.hr/ords/kakvoca/kakvoca

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

pročitajte još