Početak rada parkirališta na Girandelli

Dana 08. lipnja 2022. g. počinje s radom parkiralište na Girandelli. Cijene i uvjeti korištenja ostaju nepromijenjeni. Svi pretplatnici i kupci sezonskih karata moći će nesmetano ulaziti i izlaziti s parkinga preko sustava čitača registarskih tablica.

Kupovina dnevnih parkirnih karata vrši se isključivo prilikom ulaska na parkiralište na blagajni parkirališta ili preko aplikacije Parkwallet. Plaćanje satnih karata vrši se na blagajni parkirališta prilikom izlaska, slanjem SMS-a sa registarskom oznakom na broj 707037 ili preko aplikacije ParkWallet, također prije izlaska s parkirališta.

Plaćanjem SMS-om ili aplikacijom se smanjuju gužve na blagajni jer se korisnicima koji plaćaju na taj način rampa automatski digne prilikom izlaska s parkirališta.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

pročitajte još