Uskoro kreću rekonstrukcija i opremanje ribarnice na labinskoj tržnici!

Popularna ribarnica na labinskoj gradskoj tržnici uskoro će doživjeti pravi preobražaj! Naime, trgovačko društvo 1.MAJ d.o.o. pripremilo je projekt rekonstrukcije i opremanja ribarnice. Taj projekt kandidiran je na natječaj FLAG-a „Alba“ za dodjelu potpore projektima u okviru mjere 3.1.1. Ulaganja u objekte i prostore za prodaju ribe i drugih morskih proizvoda te u razvoj kratkih lanaca opskrbe iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu 2014.-2020. FLAG-a „Alba“.

Prijava je bila uspješna, te je 1.MAJ-u odobrena 100-postotna bespovratna potpora u iznosu od 3.157.345,16 kuna, od čega EU sufinanciranje iznosi 2.683.743,39 kuna, a RH sufinanciranje 473.601,77 kuna. Projekt se sufinancira sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo.3

Samim projektom obuhvaćeni su potpuna rekonstrukcija prostora ribarnice (građevinsko-obrtnički radovi, elektroinstalacije, voda i kanalizacija i termotehničke instalacije), opremanje novom opremom (rashladni ormari, ledomati, oprema za objekt brze prehrane, zamrzivač, spremnik za led, radni stolovi, viseće vage, vitrine za ribu, dekoracije i dr.), aktivnosti informiranja i vidljivosti, te opći troškovi. Rekonstruirati će se poslovni prostori (2) i pultovi za prodaju proizvoda ribarstva i akvakulture (6), te objekt brze prehrane (1). Jedan poslovni prostor biti će pretvoren u spremište za zajedničku opremu.

Sami radovi na objektu započeti će početkom siječnja iduće godine, te je završetak radova i opremanja objekta predviđeno u roku od 90 dana, što znači da ćemo do proljeća 2022. godine vidjeti ribarnicu u potpuno novom ruhu!

Projektom se želi doprinijeti uvjetima rada ribara, odnosno njihovoj prodaji proizvoda ribarstva i akvakulture, dostupnosti lokalnih proizvoda ribarstva i akvakulture lokalnom stanovništvu i turistima, te promociji lokalnog ribarstva FLAG područja.

Aktivnosti tržnice i ribarnice možete pratiti i na Facebook stranici “Markat-Labin“. Aktivnosti Lokalne akcijske grupe u ribarstvu “Alba” možete pratiti na njihovoj web stranici https://flagalba.hr/.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

pročitajte još