Profesorica Ljiljana Štingl predstavila autorski rad na znanstveno-stručnom skupu 29. ljetne škole kineziologa Hrvatske

Hrvatski kineziološki savez ove je godine nakon prekida zbog Covid pandemije ponovno održao Ljetnu školu kineziologa Republike Hrvatske u Zadru od 23 .do 26.06.2021. Na stručnom skupu održane su brojne radionice kao i prezentacija stručnih i znanstvenih radova koji su objavljeni u ovogodišnjem zborniku 29. Ljetne škole.

Jedna od autorica rada u spomenutom zborniku je i Ljiljana Štingl,  profesorica tjelesne i zdravstvene kulture u Srednjoj školi Mate Blažine Labin. Predstavila je svoj rad „Interes srednjoškolaca za tjelesnu aktivnost i nastavu tjelesne i zdravstvene kulture“ koji je po ocjeni recenzenata svrstan u kategoriju „prethodno znanstveno priopćenje“.

Navedeni rad zajedničko je istraživanje kojeg je profesorica Štingl izradila sa mr.sc. Lorisom Benassijem sa Sveučilišta Jurja Dobrile iz Pule. Cilj rada je pokazati navike i interese srednjoškolaca za tjelesnim aktivnostima i nastavom tjelesne i zdravstvene kulture.

Uzorak ispitanika činilo je 257 učenica i učenika sve četiri školske generacije Srednje škole Mate Blažine iz Labina u školskoj godini 2020./2021. Anketirani ispitanici predstavljaju 62,5 % svih srednjoškolaca škole, točnije 103 učenice (40,1 %) i 157 učenika (59,9 %) prosječne dobi od 16,5 godina. Podaci su prikupljeni za vrijeme nastave tjelesne i zdravstvene kulture anonimnom anketom softverom za administraciju ankete Google Forms.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

pročitajte još