Od 19. do 29. travnja u Općini Pićan će boraviti mobilno reciklažno dvorište

U periodu od 19.04. do 29.04. na području Općine Pićan u suradnji sa 1. Maj d.o.o. Labin bit će organizirano mobilno reciklažno dvorište.

U reciklažno dvorište možete besplatno predati sav otpad koji se ne može odložiti u spremnike za odvajanje otpada i spremnike miješanog komunalnog otpada, npr. opasni otpad – prazne kante od farbe, bijela tehnika, elektronički otpad-TV i sl., te krupni-glomazni otpad.

Raspored mobilnog dvorišta:

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

pročitajte još