Općina Pićan daje deset stipendija za studente iz obitelji slabijeg imovinskog stanja

Na temelju članka 42. Statuta Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan“ br. 6/18, 3/21, 4/21 – pročišćeni tekst), a sukladno Ugovoru o donaciji između OTP banke d.d. Split i Općine Pićan od 21. listopada 2021. godine, Općinski načelnik Općine Pićan je raspisao javni natječaj za dodjelu stipendija studentima iz obitelji slabijeg imovnog stanja za akademsku godinu 2021./2022.

Članak 1.

Općina Pićan će za akademsku 2021./2022. godinu dodijeliti stipendije za studente iz obitelji slabijeg imovnog stanja.

Broj i iznos stipendije će se utvrditi naknadno, sukladno broju primljenih prijava studenata. Ukupni fond sredstva za isplatu stipendija po ovom natječaju iznosi 15.000,00 kn koje će se rasporediti na korisnike, a isplaćivat će se mjesečno.

Temeljem ovog natječaja može se dodijeliti maksimalno deset (10) stipendija. Stipendija se isplaćuje za razdoblje od rujna 2021. do lipnja 2022. godine.

Na ovaj natječaj mogu se prijaviti studenti – postojeći stipendisti Općine Pićan, s obzirom na to da se radi o dodatnoj stipendiji za studente iz obitelji slabijeg imovnog stanja. Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno te se odnose jednako na ženski i muški rod.

Opći uvjeti koje student mora ispunjavati kako bi ostvario pravo na dodjelu stipendije iz ovog natječaja su:

  • da je državljanin RH, što potvrđuje domovnicom,
  • da ima prebivalište na području Općine Pićan najmanje posljednjih šest (6) mjeseci, što potvrđuje uvjerenjem o prebivalištu,
  • da ima status redovitog studenta, što potvrđuje potvrdom visokoškolske ustanove,
  • da ne prima drugu stipendiju iz državnog proračuna ili iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave kao i trgovačkih društava u kojima RH i JLP(R)S imaju većinsko vlasništvo.

Iznimno, student može primati redovnu stipendiju Općine Pićan.

Ostale uvjete iz natječaja možete vidjeti OVDJE.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

pročitajte još