Vrijeme za prijavu štandova i korištenje javne površine tijekom nedešćanske fešte za ’16. otobra’

Općina  Sveta  Nedelja  tradicionalno  slavi svoj Dan – Dan Općine Sveta Nedelja 16. listopada (16. otobra). Ove godine Općina Sveta Nedelja taj će Dan obilježiti raznim događanjima koja će se odvijati od 14. do 16. listopada.

U subotu, dana 15. listopada 2022. godine, održati će se i prigodni sajam koji se ranijih godina tradicionalno održavao 16. listopada te će se u večernjim satima održati zabava u šatoru na školskom igralištu.

Tim povodom se obavještavaju i ujedno pozivaju sve zainteresirane fizičke i pravne osobe koje su registrirane za obavljanje gospodarskih djelatnosti, a koje svojim učešćem  žele  obogatiti  sadržaj odnosne javne manifestacije – sajma u Nedešćini da svoje zahtjeve za privremenim korištenjem javne površine za postavljanjem privremenih objekata i naprava (štandova) te prateće  opreme  podnesu  Jedinstvenom  upravnom  odjelu  Općine  Sveta  Nedelja  do dana 7. listopada 2022. godine.

Zahtjevi se mogu predati neposredno u pisarnici Općine Sveta Nedelja ili se mogu poslati elektroničkim putem na službenu e-mail adresu: info@sv-nedelja.hr ili poštom na adresu Općina Sveta Nedelja, 52231 Nedešćina, Nedešćina 103.

Sve obavijesti vezano uz podnošenje zahtjeva i dokumentacije koja se podnosi uz isti mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveta Nedelja na broj: 052 865 631.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

pročitajte još