grad labin

Grad Labin kreće u kategorizaciju parkirališta

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Labina, vijećnika Laria Zahtilu (IDS-ISU) zanimalo je na koji se način planira rješavanje podkapacitiranosti parkirališta na platou ispod zgrade FINE,

Grad Labin kreće u kategorizaciju parkirališta

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Labina, vijećnika Laria Zahtilu (IDS-ISU) zanimalo je na koji se način planira rješavanje podkapacitiranosti parkirališta na platou ispod zgrade FINE,