hrvatska

Višnja Faraguna Jerman dio “Škole na 3”

Naša mlada sugrađanka, Višnja Faraguna Jerman, profesorica fizike i tehničke kulture na poziv Ministarstva znanosti i obrazovanja  RH od 1. travnja  uključena je u projekt

Država organizira veliku javnu dražbu

U subotu u organizaciji tvrtke TRCZ automobili, organizira se još jedna javna dražba pokretne državne imovine. Na aukciji se nalaze predmeti koje su rashodovale državne

Višnja Faraguna Jerman dio “Škole na 3”

Naša mlada sugrađanka, Višnja Faraguna Jerman, profesorica fizike i tehničke kulture na poziv Ministarstva znanosti i obrazovanja  RH od 1. travnja  uključena je u projekt

Država organizira veliku javnu dražbu

U subotu u organizaciji tvrtke TRCZ automobili, organizira se još jedna javna dražba pokretne državne imovine. Na aukciji se nalaze predmeti koje su rashodovale državne