Ekonomisti SŠMB sudjelovali u projektu RAZGIBAJ SE PA TIPKAJ

Učenici prvog razreda ekonomskog usmjerenja sudjelovali su tijekom nastavne godine 2021./2022. u školskom projektu „Razgibaj se pa tipkaj“ kako bi primjenom kratkih i učinkovitih vježbi utjecali na zdraviji način učenja i rada za računalom. Projekt koji na inovativan i kreativan način uključuje korelaciju nastavnih sadržaja iz predmeta Poslovne komunikacije i TZK-a osmislile su i realizirale Ljiljana Štingl, nastavnica TZK-a i Gabriela Dundara, nastavnica ekonomske skupine predmeta. Cilj projektnih aktivnosti je zainteresirati učenike za aktivniji i zdraviji način učenja i rada za računalom implementirajući kratke i učinkovite vježbe u nastavu ekonomskih predmeta.

Kroz provedene aktivnosti učenici su usvojili naviku primjene vježbi u sjedalačkom načinu života (učenja i rada) kako bi poboljšali uspjeh u učenju te utjecali na zdravlje i pravilno držanje tijela uz minimalno opterećenje kralježnice. Za realizaciju projekta bilo je potrebno izraditi plan vježbi na satu TZK, prezentaciju vježbi i usvajanje istih od strane učenika, primijeniti vježbe na početku svakog nastavnog sata Poslovnih komunikacija (tri minute), snimiti video s naučenim vježbama, provesti anketu o učincima vježbi, te izraditi analizu dobivenih rezultata.

Kao oblik suradnje, a na inicijativu autorica projekta Ljiljane Štingl i Gabriele Dundara, u projekt je uključena i Ekonomsko-birotehnička škola iz Zadra. U labinskoj srednjoj školi nadaju se da će u budućnosti uspjeti realizirati međusobne posjete učenika i nastavnika kao uspješan oblik razmjene iskustva.

U nastavku možete pogledati video uradak „Razgibaj se pa tipkaj“ u kojem učenici 1. d razreda demonstriraju naučene vježbe razgibavanja. Video su izradili maturanti ekonomskog usmjerenja i Mihael Petrović, učenik 3.f razreda. Prikazanim vježbama potiče se cirkulacija vratne kralježnice te razgibavaju mišići ruku, ramenog pojasa i šaka.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

pročitajte još