Održana treća redovna sjednica skupštine Turističke zajednice Grada Labina

Treća po redu redovna sjednica (3.koorespodentna-dopisna) Skupština Turističke zajednice Grada Labina održana je od 10.12.2021. 15:00 h do 15.12.2020.g u 12:00 h.

Svi članovi Skupštine su suglasni s Prijedlogom Godišnjeg programa rada za 2022. godinu.

U nastavku pročitajte rezultate sjednice:

CILJEVI PRIJEDLOGA GODIŠNJEG PROGRAMA RADA TZGL ZA 2022.

  • Prezentacija destinacije Labin Rabac kao sigurne destinacije i epidemiološki spremne za udovoljavanje uvjeta za siguran boravak turista kako u smještajnim objektima, tako i svim ostalim uslužnim djelatnostima 
  • Osiguravanje mogućnosti testiranja gostiju ukoliko bude potrebno
  • Podrška razvoju turističkog proizvoda i promocija ponude 
  • Dodatno pojačanje digitalnog marketinga, on line promocije i oglašavanja putem weba i društvenih mreža s fokusom na najbliža europska tržišta kojima je destinacija Labin Rabac lako dostupna prvenstveno cestovnim pravcima, poput Njemačke, Slovenije, Austrije, Italije, Poljske, Češke, Mađarske, 
  • Promocija destinacije u suradnji s TZIŽ kroz udruženo oglašavanje i strateške projekte; 
  • Priprema i provedba programa za putničke agente i predstavnike medija samostalno i u suradnji sa sustavom TZ-a; 
  • Naglasak na promociju outdoor aktivnosti, prirodnih resursa i plaža, kulturnih i tradicijskih vrijednosti destinacije i njene gastronomije
  • Organizacija i podrška događanjima i manifestacijama u skladu s epidemiološkom situacijom kroz čitavu godinu 
  • Čišćenje priobalja i podmorja, uređenje i čišćenje biciklističkih i trail staza 
  • Tiskanje promidžbenih materijala i organizacija informativne djelatnosti

–   daljnje marketinške aktivnosti usmjerene na pojačanje prometa u pred i posezoni 

Osim suradnje sa TZIŽ na provedbi strategije zajedničkog marketing plana, TZGL samostalno provodi niz marketinških aktivnosti online i offline u svrhu poboljšanja vidljivosti lokalne destinacije: Internet stranice, društvene mreže, samostalno oglašavanje koje prvenstveno usmjeravamo na predsezonu i posezonu u svrhu privlačenja posjetilaca i učesnika, naročito kod sportskih manifestacija u destinaciji, promocija gourmet ponude destinacije. 

Tijekom ljetne sezone vrši se promocija događanja u destinaciji putem navedenih kanala za goste koji već i borave u destinaciji, ali i za one koji se nalaze u Istri s ciljem da ih privučemo.

–   razvoj proizvoda u suradnji s članicama i udrugama, pogotovo bike, hodanje,  pješačenje, gastronomija i ponuda kulturnog naslijeđa destinacije

TZGL je uključena u proces razvoja proizvoda u području biciklizma, hodanja i trekkinga na nekoliko načina: financiranje i organizacija posla na uspostavi mreže bike i staza za hodanje, njihova markacija, priprema i izrada tiskanih i digitalnih promotivnih materijala.

TZGL podupire i druge kulturne inicijative koje doprinose razvoju proizvoda za posjetioce destinacije. 

–   suradnja s Gradom Labinom i komunalnim poduzećem 1.maj d.o.o. na poslovima unapređenja uvjeta boravka turista 

TZGL surađuje s Gradom Labinom, komunalnim poduzećem 1.maj i po potrebi drugim gradskim tvrtkama na poslovima unapređenja uvjeta boravka turista u destinaciji. Labin i Rabac ističu se podizanjem kvalitete u svakom pogledu te se kontinuirano nastavlja proces u narednim godinama.

–   suradnja s članicama i javnim sektorom u lokalnoj destinaciji na provođenju  programskih zadataka

TZGL aktivno surađuje sa svojim članicama na oblikovanju i ostvarenju zacrtanih zadataka na godišnjoj i višegodišnjoj razini. Suradnjom svih dionika postižemo rezultate u razvoju destinacije. 

–   organizacija /suorganizacija / potpore manifestacijama i to pogotovo onima koje će doprinijeti razvoju ciljanih proizvoda za proširenje pred i posezone 

TZGL je aktivno uključena u organiziranje i poticanje organizacije raznih manifestacija koje doprinose bolje doživljaju destinacije u svim razdobljima turističke sezone. U suradnji s članicama, naročito sa Valamar Rivierom, sudjeluje i sufinancira manifestacije sportskog karaktera u pred i posezoni u skladu sa zajedničkim ciljem pozicioniranja destinacije kao značajne outdoor destinacije na emitivnim tržištima. 

Istrian Lifestyle te Noćni razgled starog grada postižu da destinacija ima kontinuirana događanja od lipnja do rujna.

Što se tiče financijske konstrukcije, sveukupno planirani prihodi za 2022. iznose 5.371.813,30 kn dok sveukupno planirani rashodi za 2022. iznose 4.916.882,29 kn. Kako pojašnjavaju iz TZ-a planirani prijenos viška prihoda nad rashodima u iduću godinu – 454.931,01 kn – nužno za neometani rad ureda i izvršavanje planiranih poslova u prvoj polovici godine kad još nema većeg prihoda od turističke pristojbe i članarine.

Pred kraj godine, sistematizirani su i podaci o dolascima gostiju, te noćenjima po određenim kriterijima, koje možete pronaći u nastavku.

Dolasci i noćenja po mjesecima

Dolasci i noćenja po vrstama smještaja

Dolasci i noćenja po zemljama

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

pročitajte još