Pučko otvoreno učilište Labin raspisalo javni natječaj za prodaju rabljenih službenih vozila – EVO ŠTO SE NUDI

Na temelju Odluke Ravnateljice o prodaji rabljenih službenih vozila u vlasništvu Pučkog otvorenog učilišta Labin, KLASA: 007-07/22-01/9, Ur.br.: 2144-23-01-22-1 od dana 17. lipnja 2022. godine raspisuje se


Javni natječaj za prodaju rabljenih službenih vozila 


I PREDMETI PRODAJE: 

1.1. Tehnički podaci 


Teretno vozilo 

Marka, tip, model: Renault TB23 Trafic 

Broj šasije: VF1TBX30506932661 

Oblik karoserije: zatvoreni 

Datum prve registracije: 06.05.1992. 

Boja: bijela 

Vrsta goriva: diesel 

Snaga motora: 44kW 

Radni obujam: 2068cm3 

Dimenzije d/š/v (m): 4,94 / 1,90 / 2,44 

Stanje kilometar brojila na dan 

pregleda vozila 01.04.2022. (km): 144202 

na dan prodaje 17.06.2022 (km): 144608 

Dimenzije pneumatika, prednji: 185/75R14 

Dimenzije pneumatika, stražnji: 185/75R14 

Registracijska oznaka: PU 233-G, nije registriran 

Vlasnik vozila: Pučko otvoreno učilište, Labin 

Procijenjena vrijednost vozila na dan 1.04.2022. 8.865,03 Kn (bez PDV).


Motocikl Kawasaki z650 

Marka, tip, model motocikla: Kawasaki Z650 

Broj šasije: JKAER650HHDA39398 

Oblik karoserije: klasični 

Godina proizvodnje: 2020. 

Datum prve registracije: 26.02.2020. 

Boja: bijela 

Vrsta goriva: benzin 

Snaga motora: 50kW, Euro 4 

Radni obujam: 649cm3 

Dimenzije d/š/v (m): 2,05 / 0,77 / 1,08 

Stanje kilometar brojila na dan 

pregleda vozila 01.04.2022. (km): 1022 

na dan prodaje 17.06.2022. (km): 1022 

Dimenzije pneumatika, prednji: 120/70 ZR17 

Dimenzije pneumatika, stražnji: 160/60 ZR17 

Registracijska oznaka: PU 977-VT 

Vlasnik vozila: Pučko otvoreno učilište, Labin 

Procijenjena vrijednost vozila na dan 1.04.2022. 35.034,36 Kn (bez PDV).


Motocikl Kymco CK1 

Marka, tip, model motocikla: Kymco CK1 

Broj šasije: LC2A40000F1000603 

Oblik karoserije: klasični 

Godina proizvodnje: 2016. 

Datum prve registracije: 30.11.2016. 

Boja: bijela 

Vrsta goriva: benzin 

Snaga motora: 8kW 

Radni obujam: 125cm3 

Dimenzije d/š/v (m): 2,03 / 0,74 / 1,05 

Stanje kilometar brojila na dan 

pregleda vozila 01.04.2022. (km): 3358 

na dan prodaje 17.06.2022. (km): 3358 

Dimenzije pneumatika, prednji: 80/100-17 

Dimenzije pneumatika, stražnji: 110/80-17 

Registracijska oznaka: PU 564-SJ 

Vlasnik vozila: Pučko otvoreno učilište, Labin  

Procijenjena vrijednost vozila na dan 1.04.2022. 8.208,68 Kn (bez PDV).


II NAČIN I UVJETI PRODAJE 

Prodaja se obavlja prikupljanjem pisanih ponuda, fizičkih ili pravnih osoba sa sjedištem u  Republici Hrvatskoj, uz prethodnu uplatu jamčevine u iznosu od 10% procijenjene vrijednosti,  koja se uplaćuje na IBAN račun Pučkog otvorenog učilišta Labin (Grad Labin) broj HR 45234000918222000000 pozivom na broj HR68 7757-OIB ponuditelja opis “jamčevina za  vozila“. 

Ponude za koje ne bude uplaćena jamčevina neće biti razmatrane. 


Iznosi jamčevine su sljedeći: 

Renault Trafic 886,50 kn 

Kawasaki z650 3.503,43 kn 

Kymco CK1 820,86 kn. 


Ponuditeljima čija ponuda ne bude prihvaćena, jamčevina će biti vraćena u roku od 8 dana. Ponuditelju s kojim će se sklopiti ugovor o prodaji jamčevina će biti uračunata u kupoprodajnu  cijenu. Ako odabrani kupac ne potpiše ugovor o prodaji vozila ili ne uplati ugovoreni iznos u  roku od 8 dana od dana potpisivanja ugovora jamčevina se ne vraća. 

Prodaja vozila obavlja se po načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje sve naknadne prigovore  kupca. Sve troškove vezano za ovjeru Ugovora o prodaji vozila, porez na promet motornih  vozila kao i sve ostale troškove vezane, dužan je snositi kupac. Vozilo se može pregledati  radnim danom od 07-15.00 sati, sve do isteka roka za dostavu ponuda, uz prethodnu najavu na tel: 052/852-133. 

Službenu procjenu vrijednosti vozila uz pripadajuće fotografije pronađite OVDJE.


III SADRŽAJ PONUDE 

• ime prezime, prebivalište, OIB, preslika osobne iskaznice (za fizičke osobe), odnosno naziv,  sjedište, OIB, preslika izvoda iz nadležnog registra (za pravne osobe) • dokaz o plaćenoj jamčevini 

• broj tekućeg ili žiro računa za povrat jamčevine ponuditeljima čije ponude ne budu odabrane • ponuđena kupoprodajna cijena. 


IV ROK ZA DOSTAVU PONUDE 

Rok za dostavu ponude je 8 radnih dana od objave natječaja tj do 30. lipnja 2022. Pisane  ponude ponuditelji su dužni dostaviti u zatvorenoj omotnici, s naznakom „Ne otvaraj – ponuda  za kupnju službenog vozila“, preporučeno poštom na adresu: Pučko otvoreno učilište Labin,  Alde Negrija 11 52220, ili osobnom dostavom na navedenu adresu, u roku za dostavu ponuda,  do 15:00 sati. 


V ODABIR NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA 

Najpovoljnijom ponudom smatra će se ponuda s najvišom ponuđenom kupoprodajnom  cijenom. Ukoliko dva ili više ponuditelja ponude isti najviši iznos kupoprodajne cijene daljnji postupak će se provesti provođenjem postupka javnog nadmetanja te će o mjestu, danu i satu  održavanja postupka javnog nadmetanja biti posebno obaviješteni pisanim putem. Svi će ponuditelji o ishodu natječaja i odabiru najpovoljnijeg ponuditelja biti obaviješteni u što  kraćem roku. Prodavatelj zadržava pravo odustati od izbora ponuditelja i prodaje vozila bez  posebnog obrazloženja. Ponuditelj koji povuče svoju ponudu nakon otvaranja ponuda gubi  pravo na povrat jamčevine. Nakon što dobije obavijest o prihvaćanju ponude, odabrani  ponuditelj obvezan je sklopiti ugovor o kupoprodaji s Pučkim otvorenim učilištem Labin u roku  od 8 dana od dana dostave odluke o izboru njegove ponude kao najpovoljnije, te u roku od 8  dana od dana sklapanja ugovora uplatiti kupoprodajnu cijenu, umanjenu za iznos jamčevine. Ako najpovoljniji ponuditelj ne uplati preostali iznos kupoprodajne cijene ili ne zaključi  kupoprodajni ugovor u utvrđenom roku smatrat će se da je odustao od ponude te gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine. 

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

pročitajte još