Putem projekta ConsumeLess Plus izrađen promotivni video za Labin

Grad Labin kao pridruženi partner sudjeluje u projektu ConsumeLess Plus financiranom iz EFRR fonda. Radi se o multi-modularnom projektu koji uključuje prijenos znanja i kapitalizaciju uz prioritet zaštite i promicanje mediteranskih prirodnih i kulturnih resursa.

Kao specifičan cilj projekta naglašeno je poboljšanje razvoja održivog i odgovornog obalnog i pomorskog turizma u MED području.

ConsumeLess Plus prenosi model koji je testiran tijekom tri godine trajanja ConsumeLess projekta u pet Mediteranskih zemalja (Malta, Italija, Grčka, Albanija i Španjolska). ConsumeLess model povećava atraktivnost i konkurentnost odredišta poticanjem očuvanja resursa područja. Naime, očuvanje ekosustava, minimiziranje upotrebe resursa (npr. energije i vode), smanjenje količine nastalog otpada, minimiziranje emisija štetnih plinova i zagađenja osigurava dobrobit lokalnog stanovništva i posjetitelja te pritom doprinosi oporavku turizma nakon pandemije COVID-19. Dosad je u ConsumeLess model uključeno otprilike oko 30 destinacija i 300 sudionika i objekata. U okviru modela kreirane su smjernice, priručnici, protokoli, vodiči, promotivni proizvodi, oznake i komunikacijski materijali. Projektom ConsumeLess Plus planira se implementirati već postojeći model u četiri nove mediteranske regije iz Hrvatske, Crne Gore, Francuske i Cipra uključujući pritom inovativnu marketinšku kampanju razvijenu unutar ConsumeLess projekta.

Cilj je pomoći mediteranskim regijama u obnovi odredišta, potičući mala i srednja poduzeća na primjenu zajedničkih načela održivosti. Naime, održivost treba biti vodeće načelo prema oporavku turizma s ciljem promicanja sigurnih odredišta, pritom unapređujući lokalnu proizvodnju i održivi razvoj. Zadatak projekta je prikazati odredište kao ConsumeLess destinaciju koje tako postaje dio mediteranske zajednice koja valorizira prirodne resurse i kulturnu baštinu i koje se usredotočuje na lokalno gospodarstvo i zajednicu.

O Gradu Labinu, jednom od pridruženih partnera ovog projekta snimljen je i zanimljiv video u kojem gostuju direktorica Turističke zajednice Grada Labina, Astrid Glavičić te Donald Blašković, direktor trgovačkog društva 1. MAJ d.o.o. Labin.

Zanimljiv video o Labinu i projektima održivog razvoja koji se provode pogledajte na linku.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

pročitajte još